بی پلاک

یازهرا(س)

بی پلاک

یازهرا(س)

۱ مطلب با موضوع «امام روح الله» ثبت شده است

گرگها خوب بدانند در این ایل غریب

                                      گرچه پدر رفت،تفنگ پدری هست هنوز

گرچه یاران همگی بار سفر بربستند

                                      شیر مردی چو علی خامنه ای(حفظه الله) هست هنوز

گر امام شهدا نیست کنون در برمان

                                      خلف صالح مظلوم علی هست هنوز

  • bimazar