بی پلاک

یازهرا(س)

بی پلاک

یازهرا(س)

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «الهی نامه» ثبت شده است

الهى عقل گوید الحذر الحذر، عشق گوید العجل العجل آن گوید دور باش و این گویدزود باش.(علامه حسن زاده آملی)

  • bimazar

الهى راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر.(علامه حسن زاده آملی)

  • bimazar

الهى از روى آفتاب و ماه و ستارگان شرمنده ام از انس و جان شرمنده ام حتى از روى شیطان
شرمنده ام که همه در کار خود استوارند و این سست عهد ناپایدار.(علامه حسن زاذه آملی)

  • bimazar

الهى در شگفتم از آنکه کوه را مىشکافد تا بمعدن جواهر دستیابد و خویشرا نمیکاود تا
بمخزن حقائق برسد.(علامه حسن زاده آملی)

  • bimazar