بی پلاک

یازهرا(س)

بی پلاک

یازهرا(س)

۲۹ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

سلام ای اقای غریبم...

  • bimazar

الهى راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر.(علامه حسن زاده آملی)

  • bimazar

  • bimazar

  • bimazar

کجایید ای شهیدان خدایی...


  • bimazar

  • bimazar

  • bimazar

  • bimazar

  • bimazar


دیشب ﭘﺪﺭﻡ ﺑﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺑﻐﺾ آن ها ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮔﺮﻓﺖ.

  • bimazar