بی پلاک

یازهرا(س)

بی پلاک

یازهرا(س)

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قرآن» ثبت شده است

  • bimazar

خود باید مراقب ارزش ها باشیم

(!)تلویزیون آمد: .... خواب رفت!
(!)زنا آمد: .... ازدواج رفت!
(!)سود آمد: .... برکت رفت!

  • bimazar