بی پلاک

یازهرا(س)

بی پلاک

یازهرا(س)

۴ مطلب با موضوع «شهدا :: شهید ابراهیم هادی» ثبت شده است

به محض رسیدن به ارتفاعات انار و منطقه درگیری، یکی از بچه ها با لهجه مشهدی من رو صدا کرد و گفت:"حاج حسین، خبر

داری ابراهیم رو زدن" بدنم یکدفعه لرزید، آب دهانم رو فرو دادم وگفتم: "چی شده؟!" جواب داد: "یه گلوله خورده تو گردن

ابراهیم".

  • bimazar

روضه شهید ابراهیم هادی
حجم: 4.92 مگابایت


  • bimazar
اذان شهید ابراهیم هادی
حجم: 5.32 مگابایت
  • bimazar


شهید ابراهیم هادی

  • bimazar