بی پلاک

یازهرا(س)

بی پلاک

یازهرا(س)

۲۴ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

شهری به آتش میکشم گر تو لبت را تر کنی

من چون گلی در دست تو کاش مرا پرپر کنی

بر رشته های معجر زهرا(س) قسم سید علی

خنجر به حنجر میزنم گر تو هوای سر کنی

  • bimazar

  • bimazar

خود باید مراقب ارزش ها باشیم

(!)تلویزیون آمد: .... خواب رفت!
(!)زنا آمد: .... ازدواج رفت!
(!)سود آمد: .... برکت رفت!

  • bimazar

  • bimazar

  • bimazar

  • bimazar
داعش تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی علیه تمام مذاهب و اقوام است

داعش تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی علیه تمام مذاهب و اقوام است

  • bimazar
در مکان های نظامی مانند سپاه،ارتش،نیروی انتظامی و... هرکسی بنابر توانمندیش یه درجه ای داره...
حالا درجت تو کار سایبری و فرهنگی چیه...


  • bimazar

  • bimazar

  • bimazar