بی پلاک

یازهرا(س)

بی پلاک

یازهرا(س)

۱۷ مطلب با موضوع «حجاب» ثبت شده است

  • bimazar

  • bimazar

  • bimazar

  • bimazar

  • bimazarتو خیابون که راه می رفتم ناخداگاه چشمم میفتاد به خانم هایی که بدحجاب بودند. ازین وضع حسابی ناراحت و عصبی می شدم و سرم رو مینداختم پایین و افسوس می خوردم.

دلم میخواست یک کاری کنم اما چه کاری از دستم بر میومد؟

  • bimazar

  • bimazar

  • bimazar

بسمه تعالی

واقاًچرا!!! ما ایرانی ها که هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ ملی دارای فرهنگ غنی هستیم چرا باید از فرهنگ و مدهای غربی تقلید کنیم...

  • bimazar

بسم الله الرحمن الرحیم


  • bimazar