بی پلاک

یازهرا(س)

بی پلاک

یازهرا(س)

 

دستت اما نشانه ای دارد            رحم الله عمّیَ العباس

  • bimazar

  • bimazar

زنجیر پلاک بود؛ اما از پلاک خبری نبود. حدود شش ماه بود توی معراج روی کفنش نوشته بودیم: «شهید گمنام» بارها شده بود می خواستم برای تشییع به تهران بفرستمش؛اما دلم نمی آمد. توی دلم یکی می گفت دست نگهدار تا زمانش برسد.گل محمدی می گفت: «به خودم گفتم: همتی، میکانیک تفحص، وقتی دنبال یک آچار می گرده، صلوات می فرسته؛ چرا من با ذکر صلوات دنبال پلاک این شهید نگردم؟» همین کار را کردم و دوباره سراغ پیکر رفتم، کفنش را باز کردم، توی جمجمه ی شهید یک تکه گل بود. در آوردم، دیدم پلاک شهید است. الهم صل علی محمد و آل محمد

_____________________________________________________

منبع: آسمان مال آنهاست(کتاب تفحص)، صفحه:24

  • bimazar

  • bimazar


  • bimazar


 

 

ای تمام تار و پود مرتضی
ای همه بود و نبود مرتضی

خانه را خالی ز خوشحالی مکن
یار من پشت مرا خالی مکن

ای تمام عشق ای خونین جگر
یا بمان یا که مرا با خود ببر

ای تمام عشق بانوی علی
لرزه افتاده به زانوی علی

از سخن افتاده ای با من ولی
چشم بگشای

  • bimazar

 

 

 

 

                                              ذره به ذره آب شدی در بر ِعلی

پرپر شدی به پیش نگاه تر علی

من هم یتیم می شوم از پر کشیدنت

حالا نمی شود نروی...مادر علی

  • bimazar

  • bimazar
  • bimazar

 

 

 

 

این ندای وحدت در دنیا، گران جا افتاده است. این را آسان نشکنید! هر که بشکند خیانت کرده است؛ هر که می‌خواهد باشد. فرقی نمی‌کند سنی باشد یا شیعه باشد.

                                                                                                                                         

                                                                                                                                       امام خامنه ای۱۳۷۲/۰۶/۱۴

  • bimazar